Nuanda

Nuanda

Społecznie - OpenData: https://odkrk.hackpad.com/Open-Data-for-Krakw-and-Maopolska-read-first-HFRwMqXsxRk

Komercyjnie - eSpectrum IT: http://espectrum.pl/it

Naukowo - Cyfronet: http://dice-cyfronet.github.io/

Zapraszam :).