Wyłączenie infinite scrolla na forum / API KDP

  1. Czy jest jakaś opcja wyłączająca infinite scroll i włączająca starą dobrą paginację?
  2. Czy do forum KDP można wbijać przez API? Dostęp read-only byłby dla mnie wystarczający.