Usługa lokalizacji adresów

#1

Usługa lokalizacji adresów (ULA) umożliwia lokalizację przestrzenną wybranego adresu z wykorzystaniem gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm). Użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adresowej taki adres się znajduje ani jaka jest jej struktura. Usługa na podstawie własnego rejestru baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy i zgodną z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wyszukiwanie realizowane jest bezpośrednio z gminnych baz źródłowych podłączonych do usługi ULA, natomiast dla pozostałych miejscowości wykorzystuje się zbiór danych adresowych zgromadzony w rejestrze PRG.

http://ula.punktyadresowe.pl/

Takie coś znalazłem w internecie.

#2

… ale czyje to jest? Bo fajne! I możnaby pochwalić!

#3

www.igeomap.pl
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
to ci sami co wrzucaja na danepubliczne.gov.pl

#4

http://danepubliczne.punktyadresowe.pl/
Wersja do pobrania