SOAP - Python - CRBR

Cześć,

chciałbym napisać kod w pythonie, który wyciągałby mi dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Złapałem dokumentację:
https://www.gov.pl/attachment/c9763c54-6139-4421-8c0e-44f90641f734
w której na stronie 9 jest przykładowy kod, który możemy odpytać bazę (podajemy NIP firmy, zwraca nam dane o beneficjentach).

Próbowałem przenieść tę część kodu do pythona korzystając z biblioteki requests, baza odpowiadała, ale wyniki nie wyglądały czytelnie (w części body wpisałem body kodu z dokumentacji). Kod poniżej:

import requests

url = “https://bramka-crbr.mf.gov.pl:5058/uslugiBiznesowe/uslugiESB/AP/ApiPrzegladoweCRBR/2020/05/01

headers = CaseInsensitiveDict()
headers[“Content-Type”] = “application/soap+xml”

body = “”"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope” xmlns:ns=“http://www.mf.gov.pl/uslugiBiznesowe/uslugiESB/AP/ApiPrzegladoweCRBR/2020/05/01
xmlns:ns1=“http://www.mf.gov.pl/schematy/AP/ApiPrzegladoweCRBR/2020/05/01”>

soapenv:Body/
ns:PobierzInformacjeOSpolkachIBeneficjentach

ns1:SzczegolyWniosku
ns1:NIP7221609039</ns1:NIP>
</ns1:SzczegolyWniosku>

</ns:PobierzInformacjeOSpolkachIBeneficjentach>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
“”"

response = requests.post(url, data = body, headers = headers)
print(response)
print(response.content)

Czy ktoś byłby w stanie pomóc jak obkodować takie zapytanie, żeby można było sprawdzić beneficjentów po NIP? :slight_smile:

Pozdrawiam
Mateusz