Otwieramy konkurs na innowacyjne pomysły na rzecz osób starszych

Przekazuję: W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszamy do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego. Wszystkie informacje na: http://sieciwsparcia.pl/o-konkursie/

Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już teraz są stare. Dobra, aktywna, szczęśliwa starość nie jest odległym zagadnieniem czy utopijną ideą. Starzenie się jest częścią naszego życia, dotyczy nas samych i naszych najbliższych – przede wszystkim rodziny, ale też sąsiadów i przyjaciół.

Zapraszamy wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

Oferujemy 15-letnie doświadczenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we wspieraniu społecznych inicjatyw, autorską metodę inkubacji, dotacje na testowanie nowych rozwiązań oraz praktyczną wiedzę związaną z realizacją ponad 300 działań stymulujących aktywność osób starszych.

Szukamy pomysłów:

łączących w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
szanujących podmiotowość osób starszych
tworzących i wzmacniających więzi społeczne
niestosowanych dotąd w Polsce
prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
możliwych do upowszechniania na szerszą skalę
Zapewniamy:

wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł
od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
udział w targach, warsztatach i prezentacjach
miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów
Zbudujmy społeczność osób, dla których ten temat jest ważny. Twórzmy i testujmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych.

Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania:

tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015
e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl

Z poważaniem,

Marta Białek-Graczyk


Ping: Social Impact Hackathon Białystok @WojtekSanko @Bozena_Bednarek @Jolanta_Wolagiewicz @bialystokerka