Otwarty Schemat Szlaków Turystycznych (rowerowych, pieszych, ...)

#51

Dzięki za dopisanie user story, myślę że wielu samorządom taka funkcja by się przydała.

Co do apki STR, odpowiem za Pawła (@pecet86), który jest chwilowo nieco zajęty:

 • Numery to tymczasowe oznaczenia węzłów. To taki system z Beneluksu gdzie się jeździ nie szlakiem (np ‘żółtym’, albo ‘kormoranów’), ale od węzła do węzła, każdy ma dwucyfrowy (lokalnie unikalny) numer. Szczegóły znajdziesz w publikacjach Zenka, linki są wcześniej w tym wątku
 • Zaznaczanie bez shifta: będzie. Tak działa fietsnet.be na którym to serwisie się wzorujemy

Kolejne kroki, planowane na pierwszy kwartał 2017:

 1. Dopracowanie prototypu, wystawienie go w postaci serwisu, z porządnym opisem itd.
 2. Zweryfikowanie i dopracowanie sieci wokół Wrocławia
 3. Dodanie drugiej podsieci, prawdopodobnie Lublin, ale może być dowolna jeśli ktoś się zaangażuje

Dodatkowo potrzebne będą narzędzia offline do edycji i tworzenia kolejnych.
Projekt się toczy aktywnie. Z dyskusjami technicznym przerzuciliśmy się chwilowo na maile.

#52

Dla informacji: znalazłem na forum OSM wątek poświęcony stronie http://pomorskieszlaki.pl/ - obecnie http://mapaszlakow.eu

#53

Paweł wystawił kolejną wersję prototypu oraz stronę z opisem.

Idea aplikacji jest prosta - zaznacz węzły aby wyznaczyć wycieczkę, a potem pobierz plik .gpx.

Zmiany: zaznaczanie działa już bez shifta, menu jest domyślnie widoczne, dodane: opisy węzłów, upraszczanie trasy, profil wysokości, usuwanie ostatnio dodanego odcinka. Dane (trasy) nadal testowe, ale Zenek pracuje nad kolejną wersją.

Nowa wersja aplikacji: http://pstr.mirl.info.pl/map/
Strona główna projektu: http://pstr.mirl.info.pl

#54

Dane do nowej wersji Pilotażowej Podsieci STR są do pobrania za pomocą tzw. linków w dokumencie w formacie PDF dostępnym są pod adresem:
https://mega.nz/#!L9NXQbZL!ePnU4KD2v8dpOYnRNfseVuFERKPCMRwiqsRc0PLIaZc

Dokument PDF jest także dostępny w załączniku: Dane Pilotażowej Sieci Tras Rowerowych.pdf (405.9 KB))

Z kolei zobrazowanie tych danych widać pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1KU3g5yf2zVRksLO6WFSvQ7h9ArQ&usp=sharing

Ta wersja STR (opublikowana 14.01.2017) zawiera więcej dróg i posiada spójne dane. Dane poprzedniej wersji były w postaci plików *.gpx oraz były wczytane do GoogleMap(GM) i tam były doszlifowywane (poprawiane).

Z GM nie można wyeksportować danych w postaci *.gpx, ale jedynie w postaci *.kml. Nie wyeksportowałem danych z GM i nie konwertowałem ich na dane GPX (bo nie wiedziałem tego co wiem dzisiaj :-). Dlatego w poprzedniej wersji nie było spójności danych.

W obecnej wersji jest pełna spójność danych. Wszystkie pliki *.gpx zostały wczytane do GM i nie dokonywałem potem już żadnych poprawek w GM.

Korzystając z okazji chciałem podziękować:

 • Pawłowi, za stworzenie polskiej aplikacji STR odbiegającą już bardzo niewiele od funkcjonalności podobnych aplikacji, które istnieją już od wielu lat w Belgii i Holandii.

 • Rafałowi za promocje projektu, spojrzenie na projekt z szerszej perspektywy, oraz za rozładowywanie napięć, które powstają jak się robi coś konkretnego.

P.S.
Dropbox poinformował mnie, że w marcu 2017, wszystkie moje publiczne dokumenty i linki , staną się jedynie moimi linkami prywatnymi. Dlatego opublikowałem wszystkie linki umożliwiające pobranie danych STR oraz dokument PDF zawierający te linki na stronie MEGA (za darmo 50 GB).

Dane przygotowywane za pomocą GPSies.com są obecnie najbardziej dokładnymi danymi .gpx i jedynymi danymi kompatybilnymi z danymi GM. Ta kompatybilność polega na tym, że pliki z GPSies (.gpx) można wczytać do GM, a potem dane z GM wyeksportować w pliku *.kml i wczytać go do GPSies, a węzły i drogi będą w tym samym miejscu (konwersja miedzy GM a GPSies wprowadza błąd we współrzędnych w formacie DD, na 9 lub 10 miejscu po przecinku, podczas gdy dane GPSies mają dokładność współrzędnych DD, 8 miejsc po przecinku, a współrzędne punktu w GM wyświetlane (także w formacie DD) z dokładnością 7 lub 5 miejsc po przecinku)

1 Like
#55

Proszę o wyrozumiałość w sprawie mojej październikowej odpowiedzi dotyczącej streszczenia. Parę miesięcy temu, gdy umieściłem wersję roboczą, nie byłem w stanie napisać streszczenia. Zbyt dużo czasu zajęło mi napisanie wersji roboczej. Nie miałem czasu ani chęci na napisanie streszczenia dotyczącego wersji roboczej, tym bardziej że przypuszczałem iż wersja ostateczna będzie już listopadzie 2016. Niestety tak się nie stało, czas jednak sprawił że zrozumiałem że trzeba napisać streszczenie, tym bardziej że perspektywa czasowa ostatecznej wersji tego opracowania przesunęła się na listopad, ale 2017.

#56

Streszczenie wersji roboczej opracowania „Polska Sieć Tras Rowerowych (STR)”:

Siec Tras Rowerowych (STR), zawierającą tzw. węzły, tworzą istniejące drogi twarde o małym natężeniu ruchu połączone drogami gruntowymi i półtwardymi. Drogi o dużym natężeniu ruchu nie wchodzą w skład STR. Węzły to skrzyżowania dróg STR.

W największym uproszczeniu układ dróg STR przypomina plaster miodu (zbiór przyległych sześciokątów), w mniejszym uproszczeniu układ dróg STR przypomina zbiór przyległych do siebie zamkniętych figur geometrycznych. W najmniejszym uproszczeniu układ dróg STR przypomina mapę, na której widać jedynie granice państwowe wszystkich państw na danym kontynencie. Węzły to punkty, w których jest granica, co najmniej trzech państw.

STR nie tworzą państwa, które przylegają do siebie granicami, ale Obwodowe Trasy Rowerowe (OTR), które przylegają do siebie. Żaden OTR nie ma obszaru wspólnego z innym OTR-em, podobnie jak żadne państwo na świecie nie ma wspólnego terytorium z innym państwem.

Patrząc na sieć ścieżek rowerowych w dowolnym mieście, widać, że wiele ścieżek prowadzi „do nikąd”. Warunek przyległości OTR-ów jest warunkiem spójności STR i powoduje że drogi STR nie prowadzą „do nikąd”, ale prowadzą do węzła, z którego można dojechać do innego węzła.

Każdy węzeł posiada dwucyfrowy numer. W opracowaniu „ABC Tras Rowerowych” http://rowery.eko.org.pl/imgturysta/file/ABC_Tras_Rowerowych%20_08_04_2010_Zenek2.pdf omówiono system oznakowania dróg STR oraz przyczyny używania numeracji dwucyfrowej.

Istniejące i oznakowane (w 1995 roku belgijska, a parę lat później holenderska) STR zawierają jedynie drogi o małym natężeniu ruchu i nie zawierają odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu (drogi STR jedynie przecinają drogi o dużym natężeniu ruchu).

W naszym kraju niemalże wszystkie istniejące trasy rowerowe, w tym międzynarodowe trasy rowerowe, zawierają odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu.

Przebieg większości polskich tras rowerowych przypomina zbiór niepołączonych i przypadkowo narysowanych linii łamanych otwartych. Przebieg dróg GreenVelo, najnowszej i najdłuższej polskiej trasy rowerowej (2000 km), także tworzy linię łamaną otwartą i zawiera odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu.

Podsumowując, można stwierdzić, że większość polskich tras rowerowych to drogi prowadzące do nikąd (linie łamane otwarte) zawierające odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu.

Polskie trasy rowerowe są takie jakie są ponieważ brakuje tzw. szeroko pojętej rowerowej świadomości, dotyczącej standardów, zasad wyznaczania i utrzymywania tras rowerowych.

Niemalże każdy rowerzysta w Belgii czy Holandii, wie o tym że każda trasa rowerowa posiada oznakowanie, nie przebiega drogami o dużym natężeniu ruchu, jest utrzymywana w zakresie oznakowania i przejezdności. Podczas gdy niemalże każdy polski rowerzysta wie o tym, że trasa rowerowa na ogół nie posiada oznakowania i na ogół zawiera odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu.

Opisy polskich tras rowerowych można znaleźć w Internecie, w różnego rodzaju przewodnikach rowerowych publikowanych przez gminy (np. „Przewodnik rowerowy wrocławskie gminy”, „Rowerem przez lubelskie”, itd.).
Tego rodzaju opracowania, zawierają na ogół: dopracowaną szatę graficzną, słowne opisy tras rowerowych, zachęcanie do turystyki rowerowej, walory danej trasy, zdjęcia, itd., czyli tzw. teorie.

Jednakże praktyka, czyli jazda na rowerze po takiej trasie jest trudna do wykonania, z powodu trudności związanych ze znalezieniem wszystkich odcinków danej trasy (brak oznakowania) oraz odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu, które dana trasa zawiera, którymi musimy dojechać do danej trasy.

Oznakowanie sporo kosztuje. Oznakowanie trzeba rozpocząć od umieszczenia znaków na tych odcinkach STR gdzie nie ma sygnału GPS i sygnału telefonii komórkowej (gęste lasy, parki, wąwozy). Żadna gmina nie zaplanuje żadnego wydatku związanego z STR o ile rowerzyści oraz pracownicy gminy nie będą przekonani, że trzeba i że warto to zrobić.

Tego przekonania nie zbuduje żadna teoria, publikacja, spotkanie, akcja promocyjna, lecz jedynie żelazna dyscyplina dotycząca przestrzegania zasad wyznaczania STR, a przede wszystkim zadowolenie rowerzystów, przejawiające się tym że będzie ich coraz więcej na drogach STR.

Ogólnopolską STR jeszcze nie istnieje, ale już istnieje Pilotażowa Podsieć STR (PP STR), wyznaczona zgodnie ze standardami belgijsko-holenderskiej STR, z których najważniejszy to brak odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu: https://drive.google.com/open?id=1BmnjL0iRWvNwIJ6mfHm53qve5KQ&usp=sharing

Istnieje już także aplikacja: http://pstr.mirl.info.pl/ umożliwiająca planowanie rowerowej wycieczki w PP STR oraz eksport zaplanowanej wycieczki do pliku *.gpx.

Utworzenie ogólnopolskiej STR w oparciu o istniejące już drogi o małym natężeniu ruchu połączone drogami gruntowymi będzie równoznaczne z powstaniem:

 1. Rowerowego Standardu. W zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego po drogach publicznych, poprzez zmniejszenie ruchu rowerowego na drogach o dużym natężeniu ruchu (z każdym rokiem coraz więcej rowerzystów, zacznie korzystać z STR, tym samym w zapomnienie zaczną odchodzić trasy rowerowe, które zawierają odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu)

 2. Projektu Koncepcyjnego. Dla gmin dotyczącego: utrzymania i tworzenia spójnej ogólnopolskiej infrastruktury rowerowej, perspektywicznego planowania i utrzymywania małego natężenia ruchu na drogach wchodzących w skład STR, ulepszania dróg gruntowych STR, tworzenia nowych tras rowerowych prowadzących do dróg STR lub nowego OTR-u w ramach istniejącego już OTR-u celem budowy dedykowanej infrastruktury rowerowej zorientowanej na 10-30 km rodzinne wycieczki rowerowe.

Jestem przekonany, że powstawanie ogólnopolskiej STR to proces rozłożony na lata, pomimo że do wyznaczania podsieci STR nie potrzebne są żadne nakłady inwestycyjne, a jedynie istniejące drogi oraz żelazna dyscyplina dotycząca przestrzegania zasad wyznaczania STR.

Złamanie tych zasad, a w szczególności, gdy w skład STR zaczną wchodzić odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu, sprawi, że polscy rowerzyści otrzymają produkt, który tylko z nazwy oraz funkcjonalności aplikacji STR przypominać będzie belgijsko-holendersko STR.

Więcej o STR i korzyściach STR w wersji roboczej opracowania „Polska Sieć Tras Rowerowych (STR)”
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101253188/STR/Sieć%20Tras%20Rowerowych%20(STR)%2021.10.2016.pdf

1 Like
#57

Super!
Widzę też że już są oznaczone kolorami rodzaje nawierzchni na http://pstr.mirl.info.pl/map

#58

Z przyjemnością ogłaszam że Paweł (@pecet86) udostępnił kod projektu Otwarta Polska Sieć Tras Rowerowych na licencji GPL!

W ostatniej wersji sporo zmian: routing, rodzaj nawierzchni oznaczony kolorem, opisy węzłów, ściąganie gpx, csv, profil wysokości. Są też nowe dane: kompletna prototypowa sieć tras wokół Wrocławia, łącznie 703 węzły (dzieło @Zenon_K56).

Serwis jest już całkiem funkcjonalny, a to dopiero początki! Jeśli chcesz współtworzyć pierwszą (i najlepszą :slight_smile: ) otwartą rowerową mapę Polski, odezwij się. Potrzebni są także rowerzyści-entuzjaści mapowania i wyznaczania tras rowerowych. Opinie o serwisie również mile widziane.
Więcej o projekcie na http://pstr.mirl.info.pl,
Mapa: http://pstr.mirl.info.pl,
kod https://github.com/pecet86/opstr

2 Likes
#59

Także, z przyjemnością ogłaszam, że dokument umożliwiający pobranie danych Pilotażowej Podsieci STR (PP STR) oraz Lubelskiej Podsieci STR (LP STR) jest do pobrania ze strony:

https://sites.google.com/site/danesiecitrasrowerowych/

Na tym kończę proces wyznaczania podsieci i danych tych podsieci.

Być może do końca maja opublikuje ostateczną wersję opracowania Polska Sieć Tras Rowerowych (STR), w której znajdzie się opis wyznaczania LP STR krok po kroku.

Dodanie takiego opisu może być przydatne dla wolontariuszy którzy będą zainteresowani takim opisem.

1 Like
#60

Nowości:

 1. Projekt ma nową domenę i stronę z opisem projektu: http://siecrowerowa.pl
  a także profil fb: https://www.facebook.com/siecrowerowa/

 2. Lubelska sieć została dodana do mapy:
  http://siecrowerowa.pl/map/#map=6/1730840.58/6684366.57/0/[FFFT][TTT]

Zapraszamy do testowania! Szukamy testerów sieci wrocławskiej i lubelskiej oraz osoby, które wyznaczą sieci wokół innych miast.

#61

Niniejszym chciałem poinformować, że w załączniku jest opracowanie „Polska Sieć Tras Rowerowych (STR)” , które jest adresowane nie tylko dla wolontariuszy pragnących włączyć się w proces tworzenia nowych podsieci STR w naszym kraju, lecz także osób zainteresowanych sprawami STR w naszym kraju.

Proces tworzenia danych podsieci STR jest procesem bardzo złożonym, żmudnym i czasochłonnym, wymagającym od wolontariusza znacznie więcej niż samych chęci. Życie pokaże ile miesięcy czy lat upłynie zanim w naszym kraju zaczną powstawać nowe podsieci tras rowerowych (niewymagające żadnych nakładów finansowych oprócz solidnej systematycznej pracy)

Mam nadzieje, że nastąpi to za mojego życia.

Opracowanie można także pobrać korzystając z 1 z 3 poniższych adresów:
https://sites.google.com/site/danesiecitrasrowerowych/polska-siec-tras-rowerowych-02-06-2017
https://app.box.com/s/9yv3qf3xxwkvqp6fppknlwvzz8ki5vvw
http://pc.cd/ebK7

P.S. Być może nic się nie będzie dziać w temacie nowych podsieci STR w naszym kraju, jeżeli tak będzie to nie należy oczekiwać nowej wersji opracowania, która może powstać jedynie jako rezultat spostrzeżeń i uwag wolontariuszy tworzących nowe podsieci polskiej STR.
Polska Sieć Tras Rowerowych (STR) 02.06.2017.pdf (3.2 MB)

2 Likes
Wolne i otwarte oprogramowanie w administracji publicznej
#62

Zenek, ogrom pracy, znakomita robota!
Warto się zapoznać z praktycznym aspektami rozwoju sieci rowerowej w Belgii i Holandii oraz koncepcji przełożenia tego na Polskę.
Dodam jeszcze dla przypomnienia, że dwie prototypowe sieci autorstwa Zenka: Wrocławska i Lubelska są już na naszej Rowerowej Mapie Polski http://siecrowerowa.pl
Zapraszam do testów i podzielenia się opinią!

#63

Mam nadzieję, że moje wątpliwości zostaną odebrane jako konstruktywna opinia, ale osobiście “nie czuję” działania tego systemu i nie jestem pewien czy przeciętny rowerzysta też go zrozumie.
Dodatkowo przeczytałem cały wątek i nie wiem jak w prosty sposób mógłbym pomóc w rozbudowie sieci dodając nowe odcinki.

Dlatego chciałbym dopytać: kto jest planowanym odbiorcą systemu?
Przeciętny rowerzysta, który sam/z rodziną w weekendy chciałby zaplanować łatwą technicznie trasę?

Według mnie “próg wejścia” do aplikacji jest wysoki dla przeciętnego użytkownika, więc niezrozumienie/niezałapanie działania aplikacji spowoduje brak chęci powrotu do rozwiązania.

Może warto zrobić jakieś testy z rowerzystami na ulicy i poprosić ich o opinię?

2 Likes
#64

ok, każdy głos się liczy

Czy widzisz jakieś rozwiązanie które by uprościło lub przybliżyło to rozwiązanie?
Przypuszczalnie już za głęboko siedzimy aby też niektóre niuanse wyłapać

#65

@ljader Dzięki za szczerą ocenę. Zgadzamy się w 100%, coś tu trzeba uprościć, użytkownicy nie wiedzą o co chodzi.
Jesteśmy w trakcie pozyskiwania finansowania na projekt, będziemy projektować UX. Jeśli masz pomysły, oczekiwania jak powinna działać strona, proszę napisz!

Dokładnie tak. Sieć Rowerowa składa się dróg o małym natężeniu ruchu, dedykowanych dróg rowerowych (rzadkość), oraz dróg gruntowych, możliwe łatwych technicznie. Najważniejszą cechą Sieci Rowerowej jest brak odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu. Podobnie jak przy tworzeniu Sieci w Belgii/Holandii, przyjęliśmy że towarzystwo dużego ruchu samochodowego sprawia że trasa jest niebezpieczna, lub przestaje być atrakcyjna turystycznie (hałas, spaliny) - nawet jeśli wzdłuż drogi jest wydzielona ścieżka rowerowa.

Natomiast na mapie mogą się docelowo znaleźć się również inne przełączalne warstwy, np, dla szosowców, lub też trasy trudniejsze technicznie, czy też ogólna mapa wszelkich dróg z oceną nawierzchni i walorów.

Co do projektowania sieci, nie mamy (jeszcze) narzędzi za pomocą których można by to zrobić online bezpośrednio na stronie. Dotychczasowe doświadczenia są jednak takie że nie trzeba do tego wielkiej grupy ludzi - jeśli znajdą się osoby zdeterminowane, nauczymy ich jak to zrobić za pomocą dostępnych w sieci narzędzi (co opisuje Zenek na końcu opracowania), następnie wrzucimy to do bazy “ręcznie”.

Dodam jeszcze, że Zenek zaczął pracować nad Trójmiejską Prototypową Siecią Rowerową :sunglasses:

#66

[sieć/trasy] Tu trzeba dodać że tworzymy sieć zamkniętą oraz połączoną. Znaczy to że jeżeli jesteś w jakimś punkcie na trasie (węzeł, w którymś odcinku drogi) możesz dojechać do każdego jej innego punktu.
Jest to ważne oraz ograniczające. Dlaczego? Ponieważ nie zawsze da się stworzyć takiego zamknięcia o zadanych wyżej parametrach. Porównując sieć z zagranicą to nasze OTR [zamknięte poligony] są duże.
To też pokazuje że mamy jeszcze przepaść na pułapie tworzenia infrastruktury :/. A jak się da nie da się połączyć z siecią. To tak odnośnie wyznaczania.

ODBIORCY:
Ogół rowerzystów, którzy planują trasę na zasadzie popieranie GPX oraz omijania tras nie bezpiecznych.
W planach jest dodanie kilku warstw [noclegi, wyżywienie, szlaki rowerowe, komunikacja] dzięki czemu sieć mogła by też się stać osią dojazdową do szlaków.

1 Like
#67

“Zenek zaczął pracować nad Trójmiejską Prototypową Siecią Rowerową”.

Zacząłem, ale nie zamierzam się tym zajmować.

Zacząłem ze względu na trudne położenie Trójmiasta, ze wschodu jest morze, a z zachodu jest szeroki pas zalesionych i nie zamieszkałych wzniesień. Takie położenie sprawia, że nie ma dróg na wschód, a nieliczne drogi na zachód są drogami o dużym natężeniu ruchu.

Można zauważyć że główne drogi Trójmiasta (z jednej strony morze, a z drugiej zalesione wzniesienia) w zasadzie mają ten sam kierunek (północ - południe) i są drogami o dużym natężeniu ruchu. Z kolei pas zalesionych wzniesień zawiera wiele dróg gruntowych, ale ze względu na nachylenie, te drogi gruntowe, o ile są przejezdne, to być może nadają się na trasy MTB, ale nie na rekreacyjne trasy rowerowe.

STR służy do planowania rekreacyjnych tras rowerowych, a nie tras MTB. W uproszczeniu można przyjąć że jeżeli rowerzysta/rowerzystka z doczepionym wózkiem rowerowym nie jest w stanie przejechać jakiegoś odcinka danej drogi bez zsiadania z roweru to taka droga nie wchodzi w skład STR.

To co zacząłem jest wstępną propozycją podsieci STR dla Trójmiasta, widoczną pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1FGsLrfid7vxPkIe0fJNmxB_vyI8&usp=sharing . Ta propozycja wymaga weryfikacji, czyli: objechania rowerem, usunięcia odcinków których nie da się przejechać z doczepionym wózkiem, dodania nowych odcinków, itd.

Nie zmierzam kończyć tego tematu ponieważ zacząłem temat Trójmiasta by pomóc ruszyć z miejsca wolontariuszowi lub woluntariuszom którzy zechcą wyznaczyć dane dotyczące dróg STR dla Trójmiasta tak aby można je wczytać do aplikacji www.siecrowerowa.pl.

Jak poprawnie wyznaczyć takie dane opisano w opracowaniu dostępnym pod adresem:
http://pc.cd/ebK71

Pilotażowa STR i Lubelska STR zajmują łącznie 1/15 obszaru naszego kraju. Wyznaczenie danych w/w podsieci STR zajęło 1,5 roku niemalże codziennej pracy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu przygotowanie wstępnej propozycji STR dla trójmiasta zajęło tylko kilka dni (ale nie są to dane Trójmiejskiej podsieci STR, lecz jedynie zobrazowanie tzw. łączników). Oceniam, że wyznaczenie danych dla obecnej STR w rejonie Trójmiasta (dwucyfrowe numery węzłów, ślady dróg między węzłami, drogi półtwarde, itd), zajęłoby około miesiąca codziennej pracy.

Nie zamierzam reszty mojego życia poświęcać na wyznaczanie dróg polskiej STR bo jest to zbyt czasochłonne, choć bardzo potrzebne polskim rowerzystom. Jednak to oni sami muszą sobie pomóc. Dzięki Pilotażowej STR i Lubelskiej STR chyba już rozumieją że wyznaczenie podsieci STR w dowolnym, ale dużym rejonie naszego kraju jest możliwe.

Parafrazując JFK: "Rowerzysto, nie pytaj co polscy rowerzyści mogą zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla polskich rowerzystów"

Belgia i Holandia są pokryte drogami STR, a dzięki niewielkim nakładom inwestycyjnym wszystkie drogi gruntowe STR są łatwo przejezdne. Ponadto na wielu drogach gruntowych zrobiono ścieżki rowerowe (tzw. drogi zielone).

Nawiasem mówiąc jazda po przejezdnej drodze gruntowej jest przyjemnością dla naszych zmysłów. Z kolei jazda po ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż hałaśliwej i ruchowej drogi nie jest przyjemnością ani dla nosa ani oka ani dla ucha.

W naszym kraju ścieżki rowerowe buduje się przede wszystkim wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu (ścieżki rowerowe Trójmiasta biegną wzdłuż takich dróg).

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż istniejącej drogi jest łatwa, ponieważ z względu na sąsiedztwo istniejącej drogi nie ma problemu z transportem materiałów i wymaganych maszyn (wystarczy mieć fundusze, miejsce i odpowiednie pozwolenia).

Mam nadzieje, że pomimo większej trudności związanej z budową dróg zielonych kiedyś w naszym kraju pojawi się ranking łącznej długości dróg zielonych w danej trasie rowerowej (czyli ścieżek rowerowych na których rowerzysta nie słyszy i nie widzi samochodów), a zniknie podawanie łącznej długości ścieżek rowerowych w danym mieście (w Trójmieście jest chyba najdłuższa łączna długość ścieżek rowerowych w Polsce, ale co z tego skoro przebiegają one wzdłuż ruchliwych i hałaśliwych dróg o dużym natężeniu ruchu).

Gdzie należy budować drogi zielone ?

Holendrzy i Belgowie budują je wzdłuż dróg gruntowych STR. Nowe trasy rowerowe wyznacza się przede wszystkim istniejącymi: drogami gruntowymi, drogami o małym natężeniu ruchu oraz nowo wybudowanymi drogami rowerowymi (gruntowymi profilowanymi, półtwardymi lub twardymi)

Korzystając z okazji pozwolę sobie na zdefiniowanie idealnej trasy rowerowej, z nadzieją że może kiedyś w naszym kraju powstanie trasa rowerowa zbliżona do tej z poniższej definicji:

Idealna trasa rowerowa ma długość od 25 do 35 km i składa się z krótkich odcinków dróg rowerowych (gruntowych, półtwardych i twardych) oraz krótkich odcinków dróg o małym natężeniu ruchu.

Z doświadczenia wynika, że jedynie trasy rowerowe które składają się z bardzo wielu krótkich odcinków (kilkukilometrowych lub krótszych) nie są monotematyczne, bo zawierają w sobie szeroko pojętą różnorodność a tym samym są atrakcyjne.

Uzasadnienie: Jeżeli trasa zawiera długi odcinek np. 10 km odcinek drogi zielonej, np. ścieżka rowerowa wzdłuż kanału, rzeki to już po paru kilometrach jazda po takim 10 km odcinku jest po prostu nudna. Oko ludzkie jest nie nasycone, dlatego nawet najpiękniejsza trasa jest nudna jeżeli jedzie się po niej wiele razy (tej wady nie ma STR ponieważ umożliwia planowanie rożnych tras o rożnej długości i przebiegu).

Drogi twarde o dużym natężeniu ruchu nie wchodzą w skład tras rowerowych w Belgii i Holandii. W naszym kraju prawie wszystkie trasy rowerowe i szlaki rowerowe przebiegają odcinkami dróg o dużym natężeniu ruchu (Green Velo, tylko z nazwy jest zielona, ale niestety zawiera wiele odcinków jazdy odcinkami dróg o dużym natężeniu ruchu).

Mając na uwadze, że obecna STR ma charakter prototypowy oraz tzw. dorobek poprzednich pokoleń, czyli istniejące polskie trasy i szlaki rowerowe, zawierające jazdę odcinkami dróg o dużym natężeniu ruchu, sensownym wydaje się wprowadzenie ich do STR oraz zobrazowanie kolorem czerwonym odcinki tych tras i szlaków które zawierają jazdę odcinkami dróg o dużym natężeniu ruchu.

STR dla Trójmiasta, zawiera jazdę krótkimi odcinkami dróg o dużym natężeniu ruchu. Z powodu trudnego położenia Trójmiasta (morze, zalesione wzniesienia, niewielka ilość dróg o małym natężeniu ruchu) nie udało się wyznaczyć takiej podsieci dla Trójmiasta aby nie zawierała kilku krótkich odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu.

Zobrazowanie czerwonymi liniami odcinków STR zawierających jazdę drogami o dużym natężeniu ruchu umożliwi wprowadzenie do STR istniejących tras i szlaków rowerowych, a przede wszystkim “otwarcie oczu” rowerzystom oraz osobom które decydują o: powstawaniu nowej infrastruktury rowerowej lub poprawie bezpieczeństwa na istniejących trasach rowerowych.

Tym samym polska STR będzie inna niż belgijsko-holenderska STR, ale może dzięki “czerwonym odcinkom” kiedyś stanie się STR z prawdziwego zdarzenia, czyli bez odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu, bo wzdłuż takich odcinków zostaną zbudowane ścieżki rowerowe lub pasy rowerowe (lub przynajmniej pobocza gruntowe lub półtwarde po których można by jechać rowerem)

Jednocześnie proponuje by w aplikacji dostępnej pod adresem www.siecrowerowa.pl zrezygnować z pokazywania dróg zielonych, których praktycznie nie ma w obecnej polskiej STR oraz by wprowadzić kolor czerwony.

Zbyt dużo kolorów lub informacji jest nie przyjazne dla naszych zmysłów. Dlatego w polskiej STR należałoby poprzestać na 3 kolorach by móc wyróżnić:

 1. odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu oraz trudno przejezdne odcinki dróg gruntowych (kolor czerwony)
 2. odcinki dróg półtwardych i gruntowych (kolor niebieski))
 3. odcinki dróg z brukowanej kostki granitowej (kolor pomarańczowy)
1 Like
#68

Sporo zmian na naszej Mapie:
Poprawiliśmy UX, szybkość i działanie na telefonach
Przybyła wstępna inwentaryzacja dróg okolic Trójmiasta

http://siecrowerowa.pl/

Napisali o nas:

Teraz pracujemy nad udostępnieniem narzędzi do współtworzenia mapy i zbieramy chętnych do poprawiania, rysowania i opisywania dróg w całej Polsce…

#69

Zdecydowałem zakończyć moją praca związaną z bardzo gęstą siecią tras rowerowych we Wrocławiu i okolicach: https://drive.google.com/open?id=1B7xbUVUqEY6hsY82fbCrfuQmOGI&usp=sharing

Ponadto doszedłem do wniosku, że muszę zakończyć jakiekolwiek moje dalsze zaangażowanie w projekt Polska Sieć Tras Rowerowych (PSTR).

Z taką decyzją nosiłem się już od dawna, ponieważ moim celem była jedynie próba zainicjowania powstania prototypowej Sieci Tras Rowerowych(STR) i aplikacji STR w naszym kraju. Ten cel już dawno został osiągnięty.

Od dwóch lat, tj. od grudnia 2015 roku wpadłem w tzw. uzależnienie polegające na tym, że każdą wolną chwilę poświęcałem na sprawy związane z Polską Siecią Tras Rowerowych (PSTR).

Wszelkie uzależnienie najlepiej przerwać nagle. Takie nagłe przerwanie dowolnego nałogu jest źródłem psychicznych cierpień, które są bezsensowne, jeżeli brakuje tzw. determinacji i wytrwania.

Dlatego zdecydowałem zakończyć jakiekolwiek swoje zaangażowanie w projekcie PSTR, nie zależnie od dalszych losów tego projektu.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, ktoś inny wspomoże Pawła i Rafała w zakresie przygotowania danych, celem powiększania lub ulepszania PSTR.

W załączniku znajduje się 3 stronicowy „Testament Inicjatora PSTR”, który zawiera bardziej dokładny rys historyczny PSTR oraz informacje które nie są zawarte w opracowaniu z czerwca 2017.

Dziękuje Pawłowi i Rafałowi, za rok wspólnej pracy, za ich pracę, zaangażowanie, zrozumienie oraz wyrozumiałość, życząc im wytrwałości i sukcesu.

Pozdrowienia

Zenek
Testament inicjatora PSTR.pdf (143,8 KB)

#70

Próbowałem jeszcze odwieść Zenka, bo nosił się już wcześniej z zamiarem opuszczenia projektu, ale tym razem wygląda na poważną decyzję…

Zenek,
Wielkie dzięki za Twój wkład, cieszę się że mogliśmy razem pracować. To, że odnaleźliśmy się w tak odległych miejscach Polski graniczyło z cudem, ale to że razem potrafiliśmy działać na odległość, to już nie cud tylko nasza wspólna zasługa.

Paweł i ja rozwijamy projekt dalej - na bazie tego co zrobiłeś będziemy rozbudowywać Sieć Rowerową.

Mam nadzieję że uda nam się kiedyś zobaczyć w realu. Z Pawłem udało mi się kilka razy spotkać w Gdańsku.

Dzięki raz jeszcze i powodzenia w łapaniu balansu w życiu - ci którzy noszą w sobie marzenia często mają z tym problemy :slight_smile:
Rafał