Jakość wody w kąpieliskach

#1


Czy jakaś instytucja udostepnia dane o jakosci wód w kąpieliskach? Inspiracja z Francji.

OOOOK. EDIT:
https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7 jest.

1 Like