Infrastruktura rowerowa Lublina i okolic

#1

Historia

Strona Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i Okolic (mirl.info.pl) to strona poświęcona infrastrukturze rowerowej Lublina, Świdnika i okolic. Powstała na początku jako Mapa Google z danymi (końcówka 2012) następnie z deficytu funkcji przekształciło się w stronę z mapą (druga połowa 2013) a następnie w serwis z danymi.

Początki

Obecnie

Idea narodziła się z braku a bardziej z niedokładności i nieaktualizowania danych przez miasto. Celów było kilka od informacyjnych po edukacyjne. Cześć mieszkańców w ogóle nie wiedziała że ma dedykowaną trasę rowerową do swojej pracy.
W ciągu 3 - 4 lat udało się zebrać dosyć pokaźną bazę danych o infrastrukturze:

 • stojaki - miejskie oraz prywatne z podziałem na rodzaj
 • usługi - sklepy, serwisy, przechowalnie, wypożyczalnie wraz z pełną listą kontaktów
 • stacje rowerów publicznych #LRM wraz z algorytmem wyliczania rowerów na stacji oraz wykrywaniem tandemów (po prośbie nextbike uaktualnił swój skrypt odnośnie tego w 2016)
 • infrastruktura istniejąca, w budowie, plany z podziałem na typ nawierzchni oraz rodzaj (drogi, pasy, kontraruch, itp.)
 • udogodnienia - podpórki, kompresory, myjki, stacje naprawy
 • inne
  Praktycznie większość danych jest z własnego źródła lub pozyskana z internetu po uprzedniej weryfikacji. Miasto Lublin zaczęło rozwijać swój geoportal dopiero niedawno. Dane posiadane na ich stronie odnośne rowerów są rzadko aktualizowane i w małej ilości.

W tym czasie z racji rozbudowania strona podzieliła się na dwie. Wersja mobilna strony (auto odsyłanie z komórek) mirl.info.pl/m/.
Było to podyktowane szybkością wyświetlania danych i zminimalizowaniem ich ilości w wersji mobilnej do danych podstawowych i niezbędnych.

[2015]
Od początku ubiegłego roku zostały dodane różne interaktywne opracowania dzięki współpracy z Porozumieniem Rowerowym z Lublina i ich pozyskanemu wsparci finansowemu:
Publikacje - opracowania

 • związane z rowerem publicznym: więźba ruchu, mapa ciepła, oś czasu, wykres wykorzystanie, diagramy przestawiania
 • związane z wypadkami
 • związane z pomiarów ruchu od Porozumienia Rowerowego, Świdnik Miasto Dla Rowerów i UM Miasta Lublin
 • związane ze stojakami
 • związane z wiekiem i zasięgiem infrastruktury

[koniec 2015, początek 2016]
Wydanie aplikacji na system android (link) utrzymanej w koncepcji witryny mobilnej ale z zaletami dostępu do danych w pełni offline

Sukcesy

 • Natywna aplikacja na Androida. Jest szybka, z minimalistycznym i lekkim interfejsem oraz trybem pracy offline.
 • Mobilna strona internetowa z lekkim i szybkim interfejsem
 • Strona podstawowa z rozbudowanymi opcjami
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi (PR, ŚMDR, Rowerowy Lublin, inne) oraz UM Lublin (w szczególności z działem mobilności aktywnej), UM Świdnik, Powiatem Świdnickim
 • Social media: Facebook, Google+, Youtube, Twitter
 • Instagram, Pinterest
 • Nawiązanie współpracy z uczelniami UMCS, UP, KUL a dokładniej z ich kółkami naukowymi
 • Doceniony przez różne media: http://mirl.info.pl/s/write_about_us
 • Wykorzystanie danych przez dział mobilności aktywnej z UM Lublina

Plany

Zwiększenie zasięgu strony (co za tym idzie aplikacji) na cały region a potem dalej :slightly_smiling: oraz funkcjonalności.
Infrastruktura rowerowa rozwija się w prężnie w wielu miastach, a rower staje się modny. Z założenia strona, aplikacja oraz dane mają być darmowe przynajmniej w wersji podstawowej.

Potrzeby

 • Z potrzeb mogę wymienić chęć współpracy z osobami z regionu w ramach rozwoju strony oraz pozyskiwania danych. Dodawanie kolejnych regionów czy to z lubelskiego czy z polski do niewielki problem.
 • Pomoc przy promowaniu aplikacji oraz strony w sieci
 • Wsparcie w kierunku uzyskania dofinansowania lub źródeł takowego na sfinansowanie rozwoju projektu.

PS.
Czekam też na uwagi krytyczne oraz pomysły na rozwój czy opracowanie danych.

1 Like