Granty dla pomysłów na pomysłów wspomagających przyjęcie i integrację uchodźców oraz imigrantów w Europie

#1

25 lutego 2016 ruszyła kolejna edycja konkursu. Autorzy 3 wybranych pomysłów wspomagających przyjęcie i integrację uchodźców oraz imigrantów w Europie otrzymają każdy nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro.

Komisja Europejska poszukuje innowacyjnych rozwiązań zarówno w postaci konkretnych produktów, technologii, ale także usług czy modeli, które mogą wspomagać proces integracji imigrantów i uchodźców. Pomysły mogą dotyczyć wszystkich aspektów procesu integracji i przyjmowania cudzoziemców w następujących obszarach:
• Edukacja i nabywanie kompetencji (Education and Skills Development)
• Rynek pracy i przedsiębiorczość (Employment and Entrepreneurship)
• Mieszkalnictwo i dostęp do system ochrony zdrowia (Access to Appropriate Housing and Health Services)
• Bezpieczeństwo i prawa człowieka (Safety and Human Rights)
• Polityka spójności i różnorodność kulturowa (Community Cohesion and Cultural Diversity)