Elektrosmog

#1

Witajcie!

Jakiś czas temu miała miejsce ciekawe wydarzenie zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa:
“II Międzynarodowym Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi” Na forum wystąpił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, komentując wnioski płynące z raportu z 2015 roku: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zdrowie/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html i to co się zmieniło od czasu jego opublikowania: https://www.youtube.com/watch?v=Mu0fixQxDsY Niestety kolejne zdeklarowane kontrole NIKu nie obejmą Wrocławia… Warto zająć się oddolnie problemem elektrosmogu korzystając z doświadczeń UM Krakowa, które bardzo czytelnie przedstawiła dr Barbara Gałdzińska-Calik: https://www.youtube.com/watch?v=eC9LgPtC7i4

Tu kilka przydatnych linków:
1.http://krakow.pl/aktualnosci/203088,29,komunikat,krakow_dla_ochrony_przed_polami_elektromagnetycznymi.html
2. http://www.krakow.pl/start/207923,artykul,dozymetr_pem.html
3. http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-pol-elektromagnetycznych

Podobne badania na świecie:

 1. Turyn - http://next.gazeta.pl/next/7,151003,20455733,chca-wylaczyc-bezprzewodowy-internet-podobno-szkodzi-ludziom.html
 2. Paryż: http://dobrewiadomosci.net.pl/20310-paryz-ogranicza-emisje-promieniowania-anteny-walczy-elektrosmogiem/
  (oryginał) Paryż: http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/paris-va-reduire-de-30-l-exposition-aux-ondes-electromagnetiques-02-03-2017-6726147.php
 3. Projekt brytyjski Safe Schools z 2012 roku: http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

Czy możemy zainicjować oddolne działania badające Elektrosmog?

1 Like
#2

Czy możemy zainicjować oddolne działania badające Elektrosmog?

@LUK
Tak. Wystarczyła chyba chyba prosta mapa - jesteś w stanie zorganizować wiedzę na ten temat?

1 Like
#3

Podejrzewam, że w działaniach krakowskich korzystają z tych aplikacji: http://www.btsmap.one.pl/uke/ które działają z google earth. Napisałem do UM Krakowa a także do fundacji prowadzacej pomiar dla UM Krakowa o udostępnienie map, z których oni korzystają wskazując na istniejące wiązki promieni przechodzące przez konkretne pomieszczenia jak np. świetlica szkolna (o czym wspominała w swoim wystąpieniu dr Barbara Gałdzińska-Calik ale jeszcze nie otrzymałem od nich odpowiedzi. Tutaj zrzut z takiej mapy: http://krakow.pl/start/203468,artykul,informacje_i_praktyczne_wskazowki_pem.html

Zastanawiamy się także nad tym jak korzystając z miernika PEM z wbudowanym GPS zintegrować go z aplikacją, co pozwoli nanieść wyniki pomiaru na mapę oraz mierzyć natężenie pola w czasie rzeczywistym.

1 Like
#4

Dostałem odpowiedź Mapy stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie oficjalne pismo.pdf (222,8 KB)
w sprawie map stacji bazowych telefonii komórkowej, która jest dostępna na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

#5

Hej! Rozpoczynamy akcję SMOK ELEKTROSMOG we Wrocławiu. Szukamy osoby, która postawi stronę www akcji.

#7

Witajcie przez rok udało nam się zrobić już całkiem sporo.

 1. Założyliśmy kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/UCBFPytVnG2-dZdd6DMEhNwQ/about
 2. Założyliśmy profil na FB: https://www.facebook.com/smokelektrosmogwroclaw/?modal=admin_todo_tour
 3. Przeprowadziliśmy pierwsze niezależne badania Smoka Elektrosmoga we Wrocławiu:
  3a https://www.youtube.com/watch?v=Yd-W4_m7kzk
  3b https://www.youtube.com/watch?v=eHyHpev8YQA

Zebraliśmy sporo przykładów wspierających potrzebę rozwiązania problemu elektrosmogu:

 1. Model Salzburski (1998) dla mieszkańców oparty na efektach biologicznych promieniowania:
  https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/proceedings_(27)_oberfeld_2.pdf?fbclid=IwAR26GT1lzgcFUm7afBP7nInEpG_YhRTXbkpVI0ZZ4aPLYHsdeqNJv1QLCxU

 2. Rezolucje Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, w której w punktach 2 i 9:

“wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji”

“wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach”.

Treść rezolucji: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//PL

W rezolucji z 27 maja 2011 PE (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko" m.in.:

Zalecono zastosowanie reguły ALARA (przyjęcie najniższej z możliwych wartości) mając na uwadze zarówno termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki oddziaływania pola i promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej, należyte środki ostrożności powinny być zastosowane, nawet jeśli naukowe dowody nie określają ryzyka z wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącej wciąż ekspozycji ludzi, w szczególności najbardziej podatnych na promieniowanie dzieci i młodzieży, koszty ludzkie i ekonomiczne zaniedbań na polu profilaktyki mogą być ogromne.

Zaleca się aby ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie przekraczające 0.6 V/m, a w przyszłości zredukować tę wartość do 0.2 V/m (Przypominamy, że obecnie obowiązująca w Polsce norma ekspozycji to 7V/m).

Treść rezolucji: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

 1. Badanie w Naila (Niemcy) w latach 1999-2004, które wykazało potrojenie zachorowań na raka u ludzi, którzy znajdowali się w najbliższym sąsiedztwie powstałych masztów: http://www.iddd.de/umtsno/naila2En.pdf?fbclid=IwAR1MqBYW5VEtY3LsEJCWLtpTI9xmSevRr4ARYUyLMHyBJyahGfrDW9B5U6Q

 2. Opracowanie Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej: “EUROPEAM 2016 Zalecenia w zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu związanych z polami elektromagnetycznymi problemów zdrowotnych i chorób”, opublikowane jest stronach PubMed.gov - amerykańskiej rządowej biblioteki medycznej Narodowego Instytutu Medycyny USA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111Dokument w formie pdf jest publicznie dostępny pod adresem:
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf?fbclid=IwAR3TDlovPnZ_3OZsKPSu55-T1I7FOOTX0C-Kem0Es7pDBOsnuCUHGwFHuGE

Szukamy specjalistów, którzy mogą wesprzeć nas w kolejnych działaniach dla dobra publicznego. Marzą nam się kolejne pomiary i zakup, ze zbiórki publicznej, sprzętu pomiarowego, który umożliwi wizualizację wyników( tutaj przykład szerokopasmowego pomiaru Dr. Jacka Stępnia: od 10:30 https://www.youtube.com/watch?v=d_bgeef9O-k) oraz powstanie aplikacji (Tutaj przykład Australijski: https://www.rfnsa.com.au/?first=1&fbclid=IwAR30ajVAh6LWNLxZarBllePxhtuR1U_V-pqEOr-ShXgelnRCUyFW-p3Nqh0

Fajnie byłoby rozwinąć także serwis http://beta.btsearch.pl/ , który umożliwiałby nanoszenie wyników pomiaru

Kodersi, wchodzicie?

#8

W ramach akcji animacyjnej SMOK Elektrosmog przygotowaliśmy polskie tłumaczenie animacji ilustrującej śledztwo grupy Investigate Europe na temat 5G:

Investigate Europe - dziewięcioro utalentowanych dziennikarzy z ośmiu europejskich krajów. Przeprowadzają badania jako wielonarodowy zespół; dzieląc się faktami, łącząc je i porównując w walce z narodową stronniczością. Wskazują międzynarodowe struktury i podmioty odpowiedzialne w kwestiach o znaczeniu ogólnoeuropejskim, aby umożliwić pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Grupę w Polsce reprezentuje Wojciech Cieśla, autor artykułu, który ukazał się w Newsweek.pl:https://www.newsweek.pl/biznes/5g-to-nowa-technologia-w-ktora-rzad-inwestuje-miliony-czy-bedzie-mial-problem/26ngv1g

Pozostałe artykuły Investigate Europe na temat 5G:

#9

Jest już mapa elektrosmogu, warto się z nią zapoznać: http://raforest.com/mapa-pem-emf/

#10

A jakieś badania naukowe, opracowania, publikacje? Nie obraźcie się, ale ja “problem elektrosmogu” traktuję na równi z ruchem anty-szczepionkowym. Już bardziej mnie dotyka “light polution” bo nie mogę sobie na gwiazdy popatrzeć nocą.

#11

Nikt się nie obraża, dla mnie jeszcze w 2015 roku to też był egzotyczny temat :wink:

Wiele się zmieniło, w moim postrzeganiu, od czasu opublikowania raportu NIK z 2015 roku “O stacjach bazowych telefonii komórkowej”: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html Od 2016 UM Krakowa zorganizował 3 międzynarodowe fora poświęcone problematyce szkodliwego promieniowania, zapraszając wybitnych specjalistów z całego świata, z renomowanych uczelni: http://krakow.pl/otwarty_na_swiat/aktualnosci/223366,117,komunikat,rozmawiali_o_zanieczyszczeniu_polami_elektromagnetycznymi_.html Ich wystąpienia dostępne są formie filmów na oficjalnej stronie Miasta Krakowa w trzech językach (polskim, francuskim i angielskim): https://www.youtube.com/watch?v=cx56t9-bjZs&list=PLONALu7QVIwJkJM9HBNjinbqH4PMcjp4S

7 maja 2019 roku NIK opublikował kolejny raport zatytułowany “Kontroli nie ma, promienie harcują”: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html szczegółowo informując o dysfunkcjach systemowych, które uniemożliwiają kontrolowanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od urządzeń telefonii komórkowej…

Dlatego tak ważne jest aby wprowadzić samorządowe regulacje chroniące mieszkańców. Tutaj propozycja zespołu pracującego pod opieką prof Mikuły: https://www.youtube.com/watch?v=urltLU3_pOI w skład zespołu wszedł także Dr Stępień, który przybliża rozwiązania zachodnie: https://www.youtube.com/watch?v=U9znnuTeQVY

Czy w świetle powyższych informacji, problem promieniowania nadal możemy ośmieszać wrzucając do worka “teorii spiskowych”?

Działamy animacyjnie aby stworzyć okrągły stół i zaproponować samorządom optymalne rozwiązania chroniące zdrowie mieszkańców i gwarantujące zrównoważony rozwój, co jest jak najbardziej możliwe. Warunkiem jest merytoryczna dyskusja na temat PEM, rzetelny monitoring i dostęp publiczny do informacji o stanie środowiska.

Dlatego właśnie zainicjowaliśmy oddolne działania, zmierzające do osiągnięcia tego celu: https://www.youtube.com/watch?v=J9sENKzgwtI

Kodersi pomóżcie!
Stawką w tej grze jest zdrowie i jakość życia nas wszystkich…

#12

Dzięki za materiały. Zapoznam się z tematem.

#13

Hej,

Uważam, że niezależnie od tego czy szkodliwość PEM została potwierdzona “oficjalnie” czy nie, obywatele mają prawo wiedzieć gdzie ono występuje i w jakim natężeniu. Sami mogą podjąć decyzje której stronie “sporu” zaufają.

Zapoznałem się z materiałami i problem wygląda dosyć poważnie - wygląda na to że panuje istna samowolka jeśli chodzi o instalowanie stacji bazowych. Co do źródła danych to myślę, że jesteśmy w stanie użyć danych z: https://bip.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe/wykaz-pozwolen-radiowych-tresci/linie-radiowe,7.html - jest to plik CSV z współrzędnymi GPS - można więc nanieść je na mapę Wrocławia (lub Polski jeśli chcielibyśmy pójść szerzej z inicjatywą).

Fajnym feature’em byłoby również prezentowanie mocy danych anten wraz z danymi historycznymi - byłoby widać jak moc zmieniała się w czasie. Powinno to zniechęcić operatorów od zwiększania mocy już zainstalowanych anten (co według NIK aktualnie jest powszechne).

Jako programista chętnie dołączę do inicjatywy - jestem w stanie wykonać aplikację/stronę www. Jestem nowy na KDP i nie wiem jaka jest procedura dołączenia do projektu - w każdym razie jeśli potrzebujecie kogoś do pomocy w zakresie kodowania - chętnie pomogę.

Pozdrawiam,
Bartek